Short CV/Education and training

 • 2002 – 2007
  Doctoral studies in interdisciplinary training at the Department of Culture and Media studies at Umeå university, in collaboration with the National Graduate School for Gender Studies. Thesis: InterNacionalistas. Identifikation och främlingskap i svenska solidaritetsarbetares berättelser från Nicaragua (Identification and Estrangement in Swedish solidarity workers' narratives from Nicaragua). Supervisor: Britta Lundgren, professor of Ethnology, Dept. of Culture and Media studies, Umeå University and Raoul J. Granqvist, professor of English Literature, Umeå University.

 •  
  Undergraduate training at Stockholm university and at Umeå university, within humanities and social science. Magister in Ethnology 1999. Thesis: Bakom papper och stål : Ett tekniskt universitet och en disciplinkultur med särskilt fokus på region, industriell anknytning, kön och etnicitet (Behind paper and steel: a technical university and a discipline culture with a special focus on region, industrial connection, gender and ethnicity), published as book chapter in 2000.

Other academic appointments

 •  
  Graduation Committee (in Gender Studies and Ethnology)

 •  
  Opponent (in Ethnology and Education)

 •  
  Doctoral supervisor (M. Lauri, PhD in Political Science 2016, H. Bäckström, PhD in Gender Studies 2020, L. Kieu, PhD in Gender Studies 2020, D. Helander exp. PhD in Gender Studies 2023)

 •  
  Special reader on innumerable projects

 • 2009 – 2013
  Member of directory at Umeå Centre for Gender Studies

 •  
  International collaboration and exchange as researcher (UK, Nicaragua, Bangladesh, Costa Rica)

 •  
  Arranged several conferences and symposium

 • 2011 – 2021
  Coordinator for graduate school

 •  
  Course leader for doctoral courses

 • Since 2002
  Teacher at all levels in Ethnology and Gender Studies

Selected publications

 • Berg, Linda & Erika Alm (2022). Conversations about the state in pandemic times. Necropolitics and the legacy of social democracy in Sweden and Nicaragua. Kulturella Perspektiv/Cultural Perspectives, vol 30: 1-9.

 • (editorial) Pluralistic Struggles in Gender, Sexuality and Coloniality: Challenging Swedish Exceptionalism, London: Palgrave Macmillan.

 • Berg, Linda et al (2021). Contesting secularism. Religious and secular binary through memory work, I: Pluralistic Struggles in Gender, Sexuality and Coloniality: Challenging Swedish Exceptionalism, Alm, E. et al (eds.), London: Palgrave Macmillan

 • Berg, Linda & Diana Mulinari, (2021), Epilogue, Pluralistic Struggles in Gender, Sexuality and Coloniality: Challenging Swedish Exceptionalism, Alm, E. et al (eds.), London: Palgrave Macmillan.

 • Berg, Linda & Anna Sofia Lundgren (2020). We Were Here, and We Still Are: Negotiations of Political Space Through Unsanctioned Art, I: Pluralistic Struggles in Gender, Sexuality and Coloniality: Challenging Swedish Exceptionalism, London: Palgrave Macmillan.

 • Berg, Linda (2020). Transnationell folkbildning i en orättvis värld: Recension av doktorsavhandling, Folkbildning i global (o)rättvisa: Makt och motstånd i folkhögskolans internationalisering och transnationella kurser (2019), Mimer: nationellt program för folkbildningsforskning, Linköping: Linköpings universitet.

 • Berg, Linda & Maria Carbin (2018), Troubling solidarity: anti-racist feminist protest in a digitalized time, Women’s Studies Quarterly, Vol. 46, nr 3-4, s. 120-136.

 • Berg, Linda (2017) Postkoloniala studier, Tillämpad kulturteori (red. Jenny Gunnarsson Payne & Magnus Öhlander), Stockholm: Studentlitteratur.

 • Berg, Linda (2017), Gäst i Sverige. Sanningsregimer, villkorade själv(re)-presentationer och nationell tillhörighet vid moskévisningar i Stockholm, Recension av David Gunnarssons avhandling, I: RIG – Kulturhistorisk tidskrift, Nr 1, Vol 100.

 • Berg, Linda (2017), Du skall älska dig själv. Om kultur och subjekt i anti–janteböcker, I: Du skall inte tro att du är något. Jantelagens aktualitet. (red. A Johansson & M Jönsson), Umeå: H-ströms förlag.

 • Berg, Linda och Mikela Lundahl (2016), (Un-)veiling the west: Burkini-gate, Princess Hijab and dressing as struggle for postsecular integration, Culture Unbound, Nr 3. Vol 8.

 • Berg, Linda, Mikela Lundahl och Lena Martinsson (2016), Sekulariteter – förstahet genom religion och kön, Kvinder, Køn & Forskning, nr 4.Complete list of publications

Selected projects

 • Negotiating the risk of segregation – public and civic responses to growing social inequalities in a "not yet" divided city. Formas (co-applicant), 2022 – 2025

 • Its’ hormonal. Women in transition through hormone narratives, Vetenskapsrådet/The Swedish Research Council, 4 353 000 SEK (PI), 2021 – 2023

 • The futures of genders and sexualities. Cultural products, transnational spaces and emerging communities

  Vetenskapsrådet/The Swedish Research Council, 17 500 000 SEK (co-applicant, PI, professor Lena Martinsson, Gothenburg university), 2015 – 2020

 • Kritiska ras och vithetsstudier/Critical race and whiteness studies, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskaps nätverksbidrag, 300 000 SEK, (member of research network), 2014 – 2016

 • Postcolonial Gender Studies in the Nordic Countries, Swedish Research council, Network (co-applicant, PI, Diana Mulinari), 2010 – 2012

 • Employed researcher, Challenging Gender – Umeå Advanced Gender Studies, Swedish Research Council, 20 000 000 SEK (PI Britta Lundgren, Umeå University), 2007 – 2011

Membership in scientific bodies/juries

 • Scientific member of the Swedish Ethics Review Authority

Network

 • Decolonial Research Collective, Nordic network (ongoing)

 • Medical Humanities, National network (ongoing)

 • Network for Medicin in Gender Research (ongoing)

 • Civil society Network, Nätverket för studier av civilsamhället, sociala rörelser och politisk mobilisering, interdisciplinary network at Umeå university

 • Critical race and whiteness studies, Forte (funding 2014 – 2016)

 • Network for Swedish Postcolonial Gender Scholars (SPGS) (2010 – 2015)

 • Postcolonial Gender Research in the Nordic Countries (coordinator), Swedish Research Council (funding, 2009 – 2012)

 • Gender and Development Network (GADNET), Sida/SAREC (funding 2004-2011)

Scientific reviewer

 • European Journal for Women’s Studies. Sage Publications.

 • Journal for Intercultural Studies, Taylor & Francis

 • Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. Linköping University.

 • Nora: Nordic Journal of Feminist and Gender Research. Taylor and Francis.

 • Tidskrift för Litteraturvetenskap. TfL, Lund.

 • Tidskrift för Genusvetenskap, TGV.

Additional qualifications

 • Promotion to Associate Professor in Gender Studies, UmU, 2019

 • Coordinator of the Graduate School of Gender Studies, UmU, 2011 – 2021


Contact

You can only see the contact information of the academics in the database if you are a registered user of AcademiaNet.
Please register here

Testimonials

 1. Read what our members say about AcademiaNet.

Follow us

Similar profiles

 1. Prof. Patrizia Agostinis

  Biological and related sciences, Health, Cell Biology, Cellular signaling, Cancer biology, Cancer therapy

 2. Prof. Dr. Christine Abbt

  Humanities, Social and behavioural sciences

 3. Prof. Dr. Rasha Abdel Rahman

  Social and behavioural sciences, Neurocognitive psychology

 4. Dr. Irene Agyepong

  Health, Public Health

 
 
Academia Net